REGUŁA ŻYCIA

Reguła życia – droga do świętości

Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako:

 • systematyczna praca nad sobą
 • postęp duchowy
 • asceza chrześcijańska
 • ściśle określony wysiłek, narzucony sobie na okres miesiąca (Karta END, 1947)

Wszyscy jesteśmy powołani do świętości, każdy we właściwym sobie stanie (Sobór Watykański II).
Nie ma świętości bez wyrzeczenia się i bez walki duchowej.

„Jeśli chcesz znaleźć źródło,
musisz iść do góry, pod prąd.
Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj…” /Jan Paweł II - pierwsza część „Tryptyku rzymskiego” - „Strumień”/

Dlaczego powstała reguła życia

„Szukałem wyjaśnienia dlaczego świętość nie przestała rozkwitać w zakonach na przestrzeni lat, pomimo kryzysów wewnętrznych i zewnętrznych. Zrozumiałem, że jednym z zasadniczych czynników trwałości i żywotności zakonów była ich reguła. Pytałem samego siebie, czy nie zaproponować reguły chrześcijanom żyjącym w małżeństwie, którzy pragną duchowego wzrostu? Nie chodziło mi o narzucenie im reguły zakonnej, ale o znalezienie im właściwej. Przecież wezwanie do świętości odnosi się także do świeckich. Wybór i wcielanie konkretnej reguły w życie może nam pomóc we wzrastaniu.” /ks. Henri Caffarel (Rzym 1959)/

Cenne uwagi

Reguła życia powinna obejmować: pracę, modlitwę, odpoczynek, życie małżeńskie, towarzyskie, jednym słowem całość naszego życia.

Reguły życia nie wolno nikomu narzucać - przyjmuje się ją dobrowolnie (na początkowym etapie przynależności do DK mogą ją stanowić zobowiązania). Reguła życia może być wspólnie określona dla małżeństwa, ale mąż i żona powinni oprócz tego szczegółowo określić - każde dla siebie - własną regułę życia. Regułę można ustalić również dla całej rodziny (reguła mogłaby wówczas dotyczyć np. modlitwy rodzinnej, organizacji posiłków, sposobu spędzania niedzieli itp.). Owe różne reguły życia winny być jednak skoordynowane i określone w taki sposób, aby nie były ani zbyt łatwe (zmniejszają motywację do wzrastania), ani zbyt trudne (wywołują zniechęcenie, odbierają nam odwagę).

Ważne wskazówki dotyczące reguły życia:
(na podstawiewypowiedzi Xaviera i Marie-Armande de Thieulloy, małżeństwa francuskiego należącego do END)

 • Dobrze jest zapisywać wybraną regułę życia. To ułatwia okresową kontrolę.
 • „Przedmiotem reguły życia nie jest umartwianie się dla samego umartwiania. Nie jest ona celem sama w sobie, służy celowi większemu, którym jest jakość naszego życia z Bogiem i z bliźnimi oraz nasze wzrastanie w miłości.”
 • „Inni powinni nam w tym pomóc, bo nieraz znają nas lepiej, niż my samych siebie. Podczas dialogu małżeńskiego współmałżonek może nam wskazać na charakterystyczne cechy naszej osobowości, które sprawiają mu cierpienie, lub może wymienić dary, które powinniśmy rozwijać.”
 • „Powinniśmy sobie nawzajem pomagać również w kręgu , podczas spotkania i między spotkaniami [...]; dzielenie się realizacją zobowiązań jest uprzywilejowanym miejscem dla praktykowania tej wzajemnej pomocy.”
 • „Wybór reguły życia [...] domaga się najpierw refleksji nad samym sobą, poznania siebie [...]. Do tej osobistej refleksji musimy dopuścić Boga, musimy ją czynić na modlitwie [...]. Wybierając regułę życia, musimy otworzyć się na wolę Ojca, musimy jej najpierw szukać.”
 • „Reguła życia zakłada wysiłek, ale nie niemożliwy do podjęcia przez nas. Długotrwały brak efektów [...] dowodzi, że reguła życia, którą sobie obraliśmy jest niedostosowana do naszych możliwości, przerasta nas. Natomiast szybki i łatwy sukces wzywa do postawienia sobie większych wymagań, do dodatkowego wysiłku.”

Przykłady konkretnych, szczegółowych reguł życia:

 • podjąć wysiłek uśmiechania się do współmałżonka pod koniec każdego dnia;
 • poświęcić jakiś czas w ciągu tygodnia każdemu dziecku;
 • uczęszczać przez miesiąc na wykłady biblijne;
 • wielbić Boga za każdym razem, gdy bliźni nas zdenerwuje;
 • zaraz po obudzeniu ofiarować swój dzień Bogu i pójść na Eucharystię;
 • odpowiadać na listy w ciągu tygodnia;
 • najpierw do końca cierpliwie wysłuchiwać małżonka, potem odpowiadać;
 • nie spóźniać się na umówione spotkania;
 • raz w tygodniu zaplanować wypoczynek na świeżym powietrzu;
 • przychodzić na Mszę świętą 10 minut przed rozpoczęciem;
 • milczeć pół godziny każdego dnia;
 • codziennie kilka razy okazywać miłość żonie.
 • jako kierowca będę bardziej uprzejmy i wyrozumiały dla innych użytkowników drogi.
 • jeden dzień w tygodniu w ogóle nie będziemy oglądać telewizji, a zaoszczędzony czas poświęcimy na kontakt z dziećmi, rodziną;

Pytania przydatne podczas dzielenia się zobowiązaniami:

 • W jaki sposób (przy czyjej pomocy) ustalałem swoją regułę życia w ostatnich miesiącach?
 • Jakich dziedzin życia dotyczyły moje reguły?
 • Jak przebiegała ich realizacja (systematyczność, konsekwencja, wytrwałość, owocność)?
 • W jaki sposób kontroluję realizację przyjętej reguły?
 • Jak oceniam wyznaczane sobie ostatnio reguły (właściwe, zbyt ogólne, za łatwe, zbyt trudne)?
 • Czy moja reguła zmienia się co miesiąc?
 • Co mi pomaga wprowadzać ją w życie?
 • Jakie zmiany na lepsze zauważa we mnie mąż (żona) w związku z praktykowaniem reguły życia?