Codzienna MODLITWA MAŁŻEŃSKA

Modlitwa małżeńska – źródło łask

Modlitwa małżeńska – to wspólna modlitwa małżonków, którzy stają w obecności Boga, aby Go wspólnie wielbić, chwalić, słuchać i prosić o łaskę coraz głębszego przeżywania sakramentu małżeństwa oraz o łaskę służenia Mu życiem zgodnym z Jego upodobaniem.

Dary i łaski, które otrzymujemy od Boga są różnego rodzaju. Niektóre możemy sobie wymodlić, inne otrzymujemy nawet nie prosząc, bo Bóg tak chce. Są i takie, które Bóg daje małżonkom, którzy wspólnie się modlą – nie można ich wymodlić indywidualnie. Można sobie wyobrazić, że są w niebie drzwi, przez które Bóg chce małżeństwu dawać liczne łaski. Ale są to łaski jedyne w swoim rodzaju, nie można ich otrzymać w inny sposób, jak tylko prosząc wspólnie razem z małżonkiem. Choćbyśmy pościli kilka godzin dziennie i modlili się indywidualnie codziennie, to i tak nie wyprosimy tych łask, które są zarezerwowane dla małżonków wspólnie modlących się (jest to opinia jednego z księży z Domowego Kościoła).

Siostra Jadwiga Skudro podczas ORAR-u w Czarnej podkreślała, że „brak modlitwy małżeńskiej sprawia zamieranie miłości”. Miłość jest darem i równocześnie zadaniem. Nawet wielka miłość bez modlitwy i wysiłku małżonków może umrzeć. Pamiętam wypowiedź jednej z uczestniczek rekolekcji wakacyjnych, która ze łzami w oczach mówiła podczas spotkania w kręgu: „uważajcie i dbajcie o waszą miłość; ja nigdy bym nie przypuszczała, że mąż mnie zdradzi”. Kilka dni przed rekolekcjami mąż jej wyznał, że chce odejść do innej kobiety.

Jak modlić się ze współmałżonkiem?

Każde małżeństwo ma z pewnością jakiś swój sposób modlenia się. W naszej modlitwie elementem stałym jest fragment Hymnu do Ducha Świętego, który jest śpiewany podczas każdego ślubu. Ta modlitwa stała się „naszą” modlitwą:

Przybądź Duchu Święty,
światłem rozjaśnij naszą myśl,
w serca nam miłość świętą wlej
i wątłą słabość naszych ciał
pokrzep stałością mocy Twej. Amen.

Siostra Jadwiga podkreśla: „modlitwa powinna być codzienna, chociaż krótka”. Najpierw znak Krzyża Św. (porządnym znakiem krzyża zamykamy drzwi, wyciszamy się). Później najważniejsza część modlitwy - chwila ciszy, by uświadomić sobie obecność Pana Boga. I Ojcze nasz – należy je odmówić w wielkim skupieniu. Wg niej nawet te 2 minuty poświęcone na modlitwę małżeńską potrafią zdziałać wielkie rzeczy w małżeństwie.

Można również pomodlić się modlitwą, którą znaleźliśmy w Internecie.

Boże, w majestacie nieskończony,
który stworzyłeś nas na swoje wyobrażenie,
pomóż nam dostrzegać w sobie wzajemnie podobieństwo Twoje i szanować siebie.
Miłości niepojęta,
który w Synu swoim umiłowałeś nas do końca, odnawiaj w nas miłość,
ślubowaną przed Twoim ołtarzem, aby w nas nie gasła i nie słabła,
abyśmy miłując się wzajemnie,
szukali Twojej woli na każdy dzień.
Boże, który wierny jesteś w obietnicach swoich,
Boże wieczny i niezmienny,
wzmacniaj nasze słowo wierności małżeńskiej,
aby nie zwyciężyła nas słabość,
aby niebezpieczeństwa nas nie pokonały,
ale by jaśniała wierność w naszym związku ku Twojej chwale i naszemu dobru.
Amen.

Podsumowanie

Zachęcamy do przeczytania broszury „Modlitwa Małżonków”, którą można nabyć w referacie katechetycznym. Zawiera wiele wskazówek i świadectw małżonków. Zacytujemy cztery krótkie zdania wypowiedziane przez różne małżeństwa:

  • „W czasie modlitwy małżeńskiej jakby na nowo zaślubiamy się”
  • „Jest ona jakby przedłużeniem naszego sakramentu małżeństwa”
  • „Jedną z racji jej istnienia jest podtrzymywanie w nas łaski sakramentu małżeństwa”
  • „To jest tak, jakbyśmy każdego wieczoru na nowo mówili nasze sakramentalne tak”