BÓG NIE UMARŁ, JEZUS ŻYJE!

Wiara, która zrodziła się przy otwartym pustym grobie, wzrasta
i umacnia się w spotkaniach z Chrystusem zmartwychwstałym
we wspólnocie Kościoła przy łamaniu chleba... we wspólnocie rodzinnej szczególnie podczas modlitwy…

Spotkania ze Zmartwychwstałym przemieniły uczniów i całe pokolenia chrześcijan w świadków, którzy słowem i czynem dowodzą, że Chrystus naprawdę żyje i działa.

Niech spotkanie ze Zmartwychwstałym przemienia nasze serca
i wzmacnia nas do podejmowania uczynków miłosierdzia w trudnym czasie pandemii koronawirusa.