Jerycho Różańcowe

Kochani. Potęga modlitwy jest nieskończona.
Wszystkie nasze działania muszą być oparte właśnie o modlitwę.
Dlatego zachęcam Was – bo kogo? – do włączenia
się w Jerycho różańcowe (modlitwę wynagradzającą,
modlitwę wypraszającą).
Czekam na WAS!
ks. Marek Borowski

Adres pod którym można się zapisać na Jerycho w Sanktuarium, chociaż odbywa się w kaplicy parafialnej.
Termin: z 20 na 21 marca 2020 roku
http://bit.ly/adoracja

Każdego dnia miesiąca na początku Różańca Świętego podajemy intencję:
Z Maryją Królową Polski Matką Świętości Życia modlimy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu;
Wynagradzamy za grzechy przeciwko życiu. Prosimy o pełną ochronę życia w naszej Ojczyźnie od poczęcia aż do naturalnej śmierci.
O odnowę moralną i duchową wszystkich naszych parafian i wszystkich modlących się w tej świątyni:

od godz. - do godz TAJEMNICA
19.00 - 20.00 Radosna
20.00 - 21.00 Światła
21.00 - 22.00 Bolesna
22.00 - 23.00 Chwalebna
23.00 - 24.00 Radosna
24.00 - 01.00 Światła
01.00 - 02.00 Bolesna
02.00 - 03.00 Chwalebna
03.00 - 04.00 Radosna
04.00 - 05.00 Światła
05.00 - 06.00 Bolesna
06.00 - 07.00 Chwalebna
07.00 - 08.00 Radosna
08.00 - 09.00 Światła
09.00 - 10.00 Bolesna
10.00 - 11.00 Chwalebna
11.00 - 12.00 Radosna
12.00 - 13.00 Światła
13.00 - 14.00 Bolesna
14.00 - 15.00 Chwalebna
15.00 - 16.00 Radosna
16.00 - 17.00 Światła
17.00 - 18.00 Bolesna
18.00 - 19.00 Chwalebna

O pełnej godzinie odmawiamy głośno jedną część Różańca Świętego (tzn. 5 dziesiątek). Po każdej 10 różańca odmawiamy:
1. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego ....
2. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

Po odmówieniu 5 dziesiątek Różańca Świętego, dalsza część adoracji w ciszy (tzn. nie odmawiamy żadnych modlitw, a jedynie słuchamy Pana Jezusa!).

Czekam na Was!

ks. Marek Borowski