Spotkanie w kręgu - zasady

Spotkanie miesięczne kręgu odbywa się raz w miesiącu. Polega na DZIELENIU SIĘ każdego z osobna oraz jako małżeństwo z formacji realizowanej w ciągu ostatniego miesiąca. Spotkanie składa się z z trzech części :

DZIELENIE SIĘ ŻYCIEM

Dzielenie się wydarzeniami, radościami, troskami podczas symbolicznego posiłku.

Dzielenie się życiem nie polega na opowiadaniu wszystkich wydarzeń, które miały w ciągu ostatniego miesiąca ale dzieleniu się tymi, które mogą ubogacić innych, być świadectwem wiary, wzrostu wiary, widzenia obecności Boga we własnym życiu, dzielenie życia Ewangelią. Do dzielenia się życiem małżonkowie powinni przygotować się razem, spisać najważniejsze sprawy, którymi chcieliby się wspólnie podzielić.

MODLITWA

  • Dzielenie się Ewangelią lub inne formy spotkania ze słowem Bożym,
  • tajemnica różańca;

Na każdy zaplanowany krąg jest przygotowany fragment Pisma św. Fakt, że ten fragment jest przekazywany uczestnikom kręgu wcześniej, ma swoje uzasadnienie. Podobnie, jak przy dzieleniu się życiem, tak w tej części spotkania powinniśmy być przygotowani. Dobrze jest zapodany fragment przeczytać, rozważyć wcześniej osobiście ale też z małżonkiem i na spotkaniu kręgu podzielić refleksjami, jakie z tych wcześniejszych rozważań zostały przygotowane.

FORMACJA

  • Dzielenie się z przebiegu miesięcznej formacji – dzielenie się zobowiązaniami, to znaczy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego.
  • Dzielenie się przemyśleniami dotyczacymi zapowiedzianego tematu. Ta część, bardzo istotna ze względu na formację kręgu również powinna być przepracowana, przygotowana najpierw indywidulanie przez każdego z małżonków, następnie razem w jedności. Każdy oczywiście może mieć odrębne zdanie ale formacja dokonuje się w ciągu miesiąca wspólnie, razem i razem też dzielimy się treścią tematu formacyjnego. W taki sposób przygotowani bierzemy udział w comiesięcznym kręgu.
  • Sprawy organizacyjne

Uwagi:

  • punktualność, lepiej przyjść 10 minut za wcześnie, niż za późno aby nie przedłużać o wyznaczone 3 godziny czasu spotkania kręgu
  • skromny poczęstunek
  • staranie o obecność kapłana na spotkaniu, wyjścia mu naprzeciw jeśli chodzi o możliwości czasowe i ograniczenia pracą w parafii
  • dyscyplina wypowiedzi – zadbać o siebie nawzajem a szczególnie para animatorska, aby każdy miał równe szanse wypowiedzi (w niektórych kręgach gdzie jest problem stosuje się klepsydrę :)