Rejonowy Dzień Wspólnoty

Parafia św. Alberta Chmielowskiego godz. 10-14