KRĄG ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ

przy parafii Matki Boskiej Jasnogórskiej w Łodzi

Jasińscy Dorota Piotr
Krakowscy Ewa Krzysztof
Nowańscy Anna Janusz
Stańczyk Anna Razmes
Stasiak Magdalena Bartłomiej

ks. Marek Borowski