KRĄG JANA PAWŁA II

Barbachowscy Halina Roman
Duma Anna Ryszard
Dobiech Grażyna Ryszard
Zarzyccy Jadwiga Zbigniew