Diakonia Życia

Kochani, ZAPRASZAMY!!!

Po wakacjach czas wrócić do naszej pięknej ŻYCIOWEJ MISJI. Zapraszamy już 11 września na pierwsze po urlopach spotkanie Diakonia Życia Ruchu Światło - Życie Archidiezecji Łódzkiej. Zaczynamy czymś NAJWAŻNIEJSZYM. Spotkaniem z DAWCĄ WSZELKIEGO ŻYCIA: o 19.00 w kościele pw. Św. Jana Ewangelisty w Łodzi, przy ul. Kazimierza Odnowiciela 5, nasz niezastąpiony ks. Marek Borowski Sac odprawi Eucharystię. Bardzo zachęcamy do udziału w niej, to przecież najlepsze źródło wszelkich działań.

Po mszy świętej zapraszamy do salek parafialnych. Będzie herbatka, pyszne ciasto naszej Asi i kilka refleksji o nadchodzących planach, a tych mamy całkiem sporo.
A zatem „Misja chrońmy życie”

Joanna i Błażej Kmieciak


Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki powołał do istnienia Diakonię Życia Ruchu Światło-Życie w 1981 roku.

Inspiracją do naszej posługi są słowa św. Jana Pawła II: "Oddajcie się w służbę życia, a nie śmierci. Czynienie zamachu na nienarodzone życie na jakimkolwiek etapie poczęcia jest podkopywaniem całości porządku moralnego stojącego na straży ludzkiego dobra. Obrona nienaruszalności nienarodzonego życia jest częścią obrony praw i ludzkiej godności. Miłujcie życie, życie własne i innych".

Odpowiedzialni: Joanna i Błażej Kmieciak

Diakonia Muzyczna

Odpowiedzialna: Joanna Kmiecik

Diakonia Modlitwy

"Diakonia Modlitwy musi być widziana w powiązaniu z wszystkimi innymi diakoniami, bo bez modlitwy żadne z (…) zadań nie może być realizowane, ale równocześnie diakonia modlitwy ma na uwadze pogłębianie samego życia modlitwy (…) Grupy modlitewne tak muszą być ustawione, aby widziały siebie na usługach parafii, właśnie jako diakonia, która innych prowadzi do modlitwy i sama się modli. Dlatego w całym procesie odnowy Kościoła lokalnego diakonia modlitwy musi być widziana jako diakonia fundamentalna."

Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

Diakonia Miłosierdzia

Nie liczy się wcale wspaniałość twego działania, ale miłość,
jaką w nie włożyłeś; nie to, jak wiele uczyniliśmy,
ale przede wszystkim to, jak wiele miłości włożyliśmy w swe czyny.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Osoba odpowiedzialna: Piotr Jędrzejczyk

Diakonia Komunikownia Społecznego

Misją Diakonii Komunikowania Społecznego jest służba kulturze spotkania oraz przekładanie wiary na fakty kulturowe i społeczne przy wykorzystaniu współczesnych środków społecznego przekazu.

Odpowiedzialna: aw.lewkowicz@wp.pl